Pentax ULTRA-SV

Chi tiết sản phẩm

Pentax ULTRA-SV

Bơm trục đứng đa tầng bằng thép không rỉ sử dụng cho bơm nước sạch gia dụng,nông nghiệp và kỹ nghệ thực phẩm: thích hợp cho hệ thống bơm áp suất,bơm tưới,hệ thống điều hòa,hệ thống bơm rửa.

Từ khóa liên quan "Pentax ULTRA-SV"

Bơm pentax   

Sản phẩm cùng nhóm "PENTAX BƠM TRỤC ĐỨNG"

Sản phẩm

Online

Online Lượt truy cập

Thông tin hỗ trợ