Pentax ULTRA-SL

Chi tiết sản phẩm

Pentax ULTRA-SL

Bơm trục đứng đa từng cánh bằng thép không rỉ sử dụng cho bơm nước sạch gia dụng,nông nghiệp và kỹ nghệ thực phẩm,thích hợp cho hệ thống bơm áp suất,bơm tưới,hệ thống điều hòa,hệ thống bơm rửa

Từ khóa liên quan "Pentax ULTRA-SL"

Bơm pentax   

Sản phẩm cùng nhóm "PENTAX BƠM TRỤC ĐỨNG"

Tài liệu liên quan "Pentax ULTRA-SL"

Sản phẩm

Online

Online Lượt truy cập

Thông tin hỗ trợ