Pentax CM-Norm

Chi tiết sản phẩm

Pentax CM-Norm

Bơm ly tâm trục ngang đầu liền,cấu tạo theo tiêu chuẩn EN733 Sử dụng rộng rãi cho bơm nước,bơm áp lực và bơm chửa cháy

Từ khóa liên quan "Pentax CM-Norm"

Bơm pentax   

Sản phẩm cùng nhóm "PENTAX BƠM CÔNG NGHIỆP"

Tài liệu liên quan "Pentax CM-Norm"

Sản phẩm

Online

Online Lượt truy cập

Thông tin hỗ trợ