Pentax CH

Chi tiết sản phẩm

Pentax CH

Bơm ly tâm có đầu bơm lọai trung để tải bằng ống lớn thích hơp cho bơm tưới hoặc bơm vận hành êm và áp lực thay đổi khi tải có thay đổi

Từ khóa liên quan "Pentax CH"

Bơm pentax   

Sản phẩm cùng nhóm "PENTAX BƠM CÔNG NGHIỆP"

Tài liệu liên quan "Pentax CH"

Sản phẩm

Online

Online Lượt truy cập

Thông tin hỗ trợ