PIUSI K 600/4

Chi tiết sản phẩm

PIUSI K 600/4

Q(max) = 15 - 150 (Lit/phut)

Ap Luc(max) = 30 (bar)

Từ khóa liên quan "PIUSI K 600/4"

   

Sản phẩm

Online

Online Lượt truy cập

Thông tin hỗ trợ