AQUAMETRO VZO 40,50FL

Chi tiết sản phẩm

AQUAMETRO VZO 40,50FL

Q(max) = 750 - 30,000 (Lit / h)

T(max) = 130 oC

Ap Luc(max) = 25 (Bar)

Từ khóa liên quan "AQUAMETRO VZO 40,50FL"

   

Sản phẩm

Online

Online Lượt truy cập

Thông tin hỗ trợ